Candle Wax

蜡烛蜡

8产品

批发蜡烛材料

满$45免费送货

现在去购物

  • 蜡烛材料批发
  • 特征:
  • 大豆蜡/柱蜡/蜂蜡/石蜡/凝胶蜡/棕榈蜡
  • 尺寸:100g/1kg/5kg/15kg/25kg
  • 品牌: Atelier Kim
  • 包装设计:韩国
  • 产品设计:新加坡
  • 制造:中国
  • 保修期:7 天
  • 发货地:新加坡
  8产品
  Daily Soy Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  Daily Soy Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  日用大豆蜡 100g / 1kg / 5kg / 15kg / 25kg
  $2.15
  Refined Beeswax White 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  Refined Beeswax White 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  精制蜂蜡白 100g / 1kg / 5kg / 15kg / 25kg
  $2.35
  Daily Soy Pillar Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  Daily Soy Pillar Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  日用大豆柱蜡 100g / 1kg / 5kg / 15kg / 25kg
  $2.30
  135 Paraffin Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  135 Paraffin Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  135石蜡100g/1kg/5kg/15kg/25kg
  $1.35
  Golden GW464 Soy Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  Golden GW464 Soy Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  Golden GW464 大豆蜡 100g / 1kg / 5kg
  $3.45
  Crystal Palm Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  水晶棕榈蜡 100g / 1kg / 5kg / 15kg / 25kg
  $2.70
  Super HP Gel Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  Super HP Gel Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  Super HP 凝胶蜡 100g / 1kg / 5kg / 15kg / 25kg
  $3.75
  MP Gel Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  MP Gel Wax 100g / 1kg / 5kg - playthecandle
  MP 凝胶蜡 100g / 1kg / 5kg / 15kg / 25kg
  $3.05